Overslaan naar content

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT RAVO HOLDING B.V. & RAVO B.V.

RAVO Holding B.V. & RAVO B.V. behandelt mensen met respect, reden waarom zij integer, transparant en zorgvuldig wil omgaan met de aan haar in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Privacy gedragsregels RAVO Holding B.V. & RAVO B.V.

  1. Wij beperken ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.

  2. Wij zorgen dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen waarvoo ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke precisie en juistheid.

  3. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens nadat de doelen van het verzamelen afdoende en op voorhand bekend zijn gemaakt. Duidelijk is dat het gebruik beperkt wordt tot het realiseren van deze doelen of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.

  4. Wij stellen geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve dan op grond van expliciet door de betrokkene gegeven toestemming en/of een wettelijke verplichting.

  5. Wij zorgen dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling.

  6. Wij zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens (tegen niet excessieve betaling en in een leesbare vorm) beschikbaar zijn voor betreffende persoon. In geval van geen beschikbaarheid is dit onder vermelding van reden waartegen kan worden aangetekend. Een ieder van wie persoonsgegevens zijn verwerkt heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens.

  7. Wij zorgen dat wij te allen tijde in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.

  8. Wij zorgen ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld.

  9. Wij dragen geen persoonsgegevens over aan derden.

Cookies

RAVO B.V. gebruikt alleen analytische cookies van Google (en eventueel technische en functionele cookies) die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor heeft RAVO B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en het 'delen van gegevens is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.